Lipovce

Dňa 27.08.2017 sa konala pohárová súťaž s PS-8 v Lipovciach. Dva pokusy PU, počítaný súčet časov obidvoch pokusov. Výsledky: Ženy:  1. Chminianska Nová Ves – 86,88 s 2. Lipovce – 134,39 […]