Pohárová súťaž Lipovce

Výsledky pohárovej súťaže konanej 8. septembra 2019 v Lipovciach.

Tomatsu
Výsledný čas u mužov je súčet dvoch pokusov PÚ na sklápacie terče a u žien lepší pokus z dvoch pokusov.

Ženy:
1. Šindliar – 44,12 s
2. Ovčie B – 54,76 s
3. Ovčie A – 77,05 s

4. Chminianska Nová Ves – NP

Muži:
1. Lipovce – 60,70 s
2. Široké – 77,01 s
3. Spišské Vlachy – 78,92 s

4. Ovčie – 78,97 s
5. Chrastné – 87,28 s
6. Chminianska Nová Ves – 93,36 s
7. Lipníky – 102,80 s
8. Lipovce-mačatá NP + 37,60 s
9. Hermanovce – NP

PS-8
Ženy:
1. Široké – 48,59 s
2. Sedlice – 54,76 s
3. Chmiňany – 55,76 s

4. Chminianska Nová Ves – 120,89 s


Muži:

1. Hendrichovce A – 68,91 s
2. Lipovce A – 72,88 s
3. Lipovce B – 79,50 s

4. Hendrichovce B – 82,68 s
5. Široké – 91,15 s
6. Chminianska Nová Ves – 92,47 s
7. Sedlice – 93,48 s
8. Chmiňany B – 100,09 s
9. Chmiňany A – 118,58 s
10. Rožkovany – 48,19 s + NP
11. Fričovce – 54,13 s + NP
12. Kojatice – NP

zdroj foto: DHZ Lipovce