Pozvánka na súťaž s PS – 8 do obce Chrastné

Obec Chrastné a Dobrovoľný hasičský zbor obce Chrastné Vás pozývajú na hasičskú súťaž O pohár starostu obce Chrastné s historickými striekačkami PS-8, dňa 29. septembra 2019 o 11:00 hod. v hasičskom areáli obce Chrastné, smer Čižatice (trasa bude vyznačená).

                                                                                                 predseda DHZ Chrastné