Predseda ÚzO DPO SR Prešov

Ing. Marek Angelovič

Tajomník ÚzO DPO SR Prešov

Mária Humeňanská

Podpredseda ÚzO DPO SR Prešov

Jaroslav Sedlačko

Plénum:

okrsok Prešov    Branislav Obal, Ing. Jozef Kišš a Mgr. Miroslava Antonyová

okrsok  Fintice –  Július Čajka a Ján Dobranský

okrsok  Lipníky – Ján Namešpetra a Marián Mitaľ

okrsok  Terňa –   Marián Mikolaj, Ján Semančík a Mária Kmecová

okrsok  Kokošovce – František Štofko, Róbert Kohlmayer

okrsok Lemešany – Ing. Martin Slanina a Božena Orlovská

okrsok Rokycany – Ing. Kristián Sedlák a Zuzana Olejárová

okrsok Sedlice – Martin Fiľakovský a Peter Fiľakovský

okrsok Chmin. Nová Ves – Ľuboš Markuš, Denis Galdun a Mária Karafová

okrsok Víťaz – Cyril Harničár a Bc. Antónia Magdová

okrsok Fričovce – Jaroslav Sedlačko, Marián Andraščík a ing. Mgr. Silvia Kováčová

okrsok  Mirkovce – Ing. František Pipka a Marián Zeleňák

 

tajomník ÚzO DPO SR (z titulu funkcie) – Mária Humeňanská

riaditeľ OR HaZZ (z titulu funkcie) – Ing. Ľubomír Toďor

Výbor ÚzO DPO Prešov:

predseda ÚzV  (z titulu funkcie) – Ing. Marek Angelovič

tajomník ÚzV (z titulu funkcie) – Mária Humeňanská

riaditeľ OR HaZZ (z titulu funkcie) – Ing. Ľubomír Toďor

 

okrsok Prešov – Branislav Obal

okrsok Fintice – Július Čajka

okrsok Lipníky – Ján Namešpetra

okrsok  Terňa – Marián Mikolaj

okrsok Kokošovce – František Štofko

okrsok Lemešany – Božena Orlovská

okrsok  Mirkovce – Ing. František Pipka

okrsok Rokycany – Ing. Kristián Sedlák

okrsok Sedlice – Martin Fiľakovský

okrsok Chmin. Nová Ves – Ľuboš Markuš

okrsok Víťaz – Cyril Harničár

okrsok Fričovce –  Jaroslav Sedlačko

Kontrolná a revízna komisia:

Lívia Fiľakovská
Anna Olejárová
Ing. Andrea Mlynárová
Viera Repková
Gabriel Kaščák

Výcvikový štáb:

Jaroslav Sedlačko
Ľubomír Mitrík
Štefan Mačišák
Jozef Jurek
Kristián Kišš
Anton Ondis
Tomáš Olejár
Ján Semančík
Ing. Ondrej Koločík

Preventívno-výchovná komisia:

Martin Fiľakovský
Ing. Ivana Mikulová
Slavomír Kočiš
Marek Sabol
Miroslav Kniš

Komisia mládeže:

Ľuboš Markuš
Peter Fiľakovský
Peter Uličný
Ivana Straková
Simona Van Nuil