Členovia výboru ÚzO DPO Prešov a DHZ Fintice pozývajú všetkých, hasičov aj širokú verejnosť, na koncoročný výstup k soche sv. Floriána na vrch Stráž vo Finticiach.