Oznam

V dnešný deň k nám prišla smutná správa. S hlbokým žiaľom oznamujeme, že našu hasičskú rodinu navždy opustil vo veku 75 rokov náš kamarát, dobrovoľný hasič a Zaslúžilý člen DPO […]