Pohárová súťaž PS-8 – O putovný pohár ÚzO DPO Prešov

Dňa 12. augusta sa v obci Chmiňany konala pohárová súťaž s tzv. „historickou technikou PS-8„. Súťaže sa zúčastnili družstvá mužov a žien z DHZ, ktoré vlastnia túto techniku. Každé družstvo malo dva pokusy a výsledný čas je súčtom časov obidvoch pokusov.
Dosiahnuté výsledky:

Ženy

1. Chmiňany II – 63,43 s

2. Chminianska Nová Ves – 69,24 s

3. Chmiňany I – 74,28 s

 

4. Lemešany – 76,26 s

5. Široké – 144,74 s

Muži

1. Hendrichovce II – 55,67 s

2. Chmiňany II – 60,85 s

3. Chminianska Nová Ves – 63,71 s

 

4. Široké – 69,57 s

5. Lipovce – 71,46 s

6. Hendrichovce I – 72,19 s

7. Fričovce – 77,01 s 

8. Chmiňany I – 81,05 s

Mimo súťaž sa zapojilo aj družstvo rozhodcov v zložení: Veliteľ Ľubomír Toďor a členovia: Marek Angelovič, Jaroslav Sedlačko, Tomáš Olejár, Štefan Bonk, Gabriel Kaščák, František Baloga, František Jurek a Peter Fiľakovský. Toto družstvo aj bez tréningu dosiahlo čas 69,09. Gratulujeme a ďakujeme za pekné podujatie všetkým, ktorí sa na jeho úspešnom priebehu podieľali.