Lipovce

Dňa 27.08.2017 sa konala pohárová súťaž s PS-8 v Lipovciach. Dva pokusy PU, počítaný súčet časov obidvoch pokusov. Výsledky:

Ženy

1. Chminianska Nová Ves – 86,88 s

2. Lipovce – 134,39 s

3. Lemešany – 150,85 s

Muži

1. Hendrichovce – 71,17 s

2. Chrastné – 72,44 s

3. Lipovce – 72,48 s

 

4. Široké – 74,71 s

5. Štefanovce II – 75,84 s

6. Lemešany – 80,33

7. Sedlice – 87,79 s

8. Štefanovce I – 100,07 s

9. Rožkovany – 101,83 s