Propagácia hasičských zbrojníc a techniky v jednotlivých hasičských jednotkách

Dobrovoľná požiarna ochrana SR a prelome rokov 2022/2023 v rámci vytvorenia stolového kalendára DPO SR vytvorila spoluprácu s p. Marošom Bobákom, ktorý do kalendára poskytol svoje fotografie hasičských zbrojníc, prípadne hasičskej techniky na jednotlivých obciach.

V rámci týchto poskytnutých materiálov došlo k dohode, že na oplátku vytvorí DPO SR užšiu spoluprácu a prostredníctvom našej organizačnej štruktúry (ÚzO DPO SR, KO DPO SR, DHZ) budeme spolupracovať. Táto spolupráca spočíva v tom, že p. Bobák má záujem spropagovať hasičské zbrojnice a techniku v jednotlivých hasičských jednotkách a to na svojej Facebook-ovej stránke „DHZ na Slovensku“, kde bol vytvorený fotoalbum „hasičské zbrojnice na Slovensku“. Aktuálne v ňom má cca 300 fotografii.

Preto Vám všetkým ponúkame možnosť aj takouto cestou propagovať svoju obec a Hasičský zbor. Ak nejaká obec, dobrovoľný hasičský zbor, prípadne zásahová jednotka DHZO bude chcieť propagovať svoju zbrojnicu a techniku formou fotografii, môžu tieto fotografie (jednu hlavnú + niekoľko menej hlavných, prípadne techniku, alebo zoznam techniky) zasielať s popisom na e-mailovú adresu maross112hc@gmail.com .

Po zverejnení na Facebook-ovej stránky by mali byť fotografie aj s popisom, prípadne fotografie techniky s popisom zverejnené aj na webovej stránke.

Touto formou propagácie dobrovoľného hasičstva na Slovensku veríme, že pri tvorení ďalších materiálov (kalendáre, knihy …) dôjde k rýchlejšej dostupnosti materiálov a ich použitiu. Samozrejme, nikto nikoho k tomuto nenúti, je to dobrovoľné pre jednotlivé zbory, prípadne obce a s ich súhlasom.

Uverejnené s požiadavkou a súhlasom Sekretariátu DPO SR.