Oznam

V dnešný deň k nám prišla smutná správa. S hlbokým žiaľom oznamujeme, že našu hasičskú rodinu navždy opustil vo veku 75 rokov náš kamarát, dobrovoľný hasič a Zaslúžilý člen DPO SR pán Štefan Mariščák, bývalý tajomník okresnej organizácie ÚzO DPO SR Košice – okolie.

Rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

… keď odíde jeden z nás, nedá sa nič, len spomínať, odpočívaj v pokoji…

ZDROJ (aj foto): ÚzO DPO SR Košice – okolie