Oznam

V stredu 21. októbra 2020 sa uskutočnilo pracovné stretnutie prezidenta Hasičského a záchranného zboru Pavla Mikuláška s prezidentom Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Pavlom Ceľuchom a generálnym sekretárom Dobrovoľnej požiarnej […]

Pohotovosť pre DHZO

V súvislosti s nepretržitým dažďom a zhoršujúcou sa povodňovou situáciou na území Slovenskej republiky bola dnes 14.10.2020 od 16:00 hod. vyhlásená prezidentom HaZZ pohotovosť pre všetky dobrovoľné hasičské zbory obcí, […]

Oznam

Dobrovoľná požiarna ochrana SR upozorňuje na blížiaci sa termín predloženia zúčtovania finančnej dotácie, poskytnutej mestám a obciam na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, […]