Kategorizácia DHZO na rok 2023

DPO SR zverejnila kategorizáciu dobrovoľných hasičských zborov obcí na rok 2023 v rámci Celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky.

 

Kategorizácia DHZO na rok 2023