OZNAM – súťaže 2023

Dobrovoľné hasičské zbory, ktoré plánujú v roku 2023 uskutočniť akúkoľvek súťaž, nahláste termín a miesto konania súťaže najneskôr do 28.02.2023 tajomníčke ÚzO DPO SR Prešov.