Evidencia štartovacích pištolí

Hasiči pozor!

Evidencia zbraní, ktoré sa používajú aj pri hasičských súťažiach ako štartovacie pištole, sa dá vykonať už iba do 31.01.2023.

Nezabúdajte, že bez evidencie a následne vydaného povolenia si nebudete môcť zakúpiť žiadne náboje do týchto zbraní, ktoré v zmysle novelizácie vyhlášky o Zbraniach a strelive už podliehajú evidencií a oznamovacej povinnosti na príslušnom OR PZ SR.

Viac info na : https://www.minv.sk/?evidencia-zbrani-kategorie-D