Oznam

Vážená hasičská rodina.

So zármutkom v srdci Vám oznamujeme, že vo veku 72 rokov opustil rady Dobrovoľných hasičov dlhoročný predseda DHZ Svinia, člen Územneho výcvikového štábu a Zaslúžili člen DPO SR p. Štefan Bonk. Ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku…

Posledná rozlúčka so zosnulým p. Štefanom Bonkom bude 13.09.2022 o 13:00 hod. v rímskokatolíckom kostole v obci Svinia.