Štefan Bonk

Štefan Bonk sa narodil 25. mája 1950 v Košiciach – Barca.

Študoval na učňovskej škole v Košiciach, odbor železiar – betonár pre Hutné stavby Košice.

Do radov dobrovoľných hasičov vstúpil v roku 1965 vo svojom rodnom meste, kde súťažil v dorasteneckom družstve. V roku 1971 sa preregistroval do DHZ Svinia, kde ho členovia zvolili do výboru DHZ. Od roku 1976 do roku 2015 bol veliteľom hasičského zboru, od roku 2015 vykonáva funkciu predsedu DHZ. Tri volebné obdobia bol okrskovým veliteľom.

Bol dlhoročný člen Okresného výcvikového štábu. Aj ako dôchodca bol veľmi aktívny, pomáhal pri organizovaní súťaží DHZ, ktorých sa aj zúčastňoval ako člen rozhodcovského zboru. V odbornej škole DPO SR Martin absolvoval kurz okrskových veliteľov a inštruktorov.

Bol 65 násobný bezplatný darca krvi, za čo získal zlatú Jánskeho plaketu.

Štefan Bonk bol za svoju dlhoročnú prácu, na úseku dobrovoľnej požiarnej ochrany ocenený medailami Za príkladnú prácu, Za zásluhy a od roku 2002 je držiteľom medaily Za mimoriadne zásluhy.

V roku 2011 mu bolo udelené ocenenie Zaslúžilý člen DPO SR.

Zomrel 11. septembra 2022.