Žiadosť o zaradenie DHZ do kategórie na rok 2023

DPO SR upozorňuje v súvislosti s blížiacim sa termínom predkladania žiadostí o zaradenie DHZO do kategórie v rámci celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území SR, že všetky obce a mestá, ktoré majú záujem o zaradenie a následné poskytnutie dotácie aj v roku 2023, musia zaslať Žiadosť o zaradenie dobrovoľného hasičského zboru obce do kategórie, ktorá je tu zverejnená. Žiadosť je potrebné zaslať poštou do 21. októbra 2022 v dvoch vyhotoveniach na adresu:

Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17
831 03 Bratislava

Žiadosti zaslané v iných formách a na iných tlačivách bude Dobrovoľná požiarna ochrana SR považovať za bezpredmetné.

 

ZDROJ: DPO SR.sk