Ocenenie príslušníkov HaZZ a odhalenie pamätníka

Dňa 11.mája 2018 od 9,30 hod., bolo v priestoroch Hasičského a záchranného zboru v Prešove na ul. Požiarnicka slávnostne zhromaždenie, na ktorom po odovzdaní ocenení príslušníkom HaZZ bol odhalený pamätník tragicky zosnulým príslušníkom plk. Mgr. Radoslavovi Lackovi a kpt. Petrovi Toďorovi.
Toto podujatie pokračovaloť od 11,30 hod. sprievodom hasičskej techniky mestom.
Vyvrcholením podujatia bola výročná svätá omša za tragicky zosnulých príslušníkov plk. Mgr. Radoslava Lacka a kpt. Petra Toďora v konkatedrále sv. Mikuláša o 12,00 hod.

 

Foto:
Marián Kručay: https://dpopresov.rajce.idnes.cz/Pomnik
Peter Cápay: https://dpopresov.rajce.idnes.cz/moje