Obvodová súťaž DHZ Nemcovce

Dňa 13.mája 2018 sa v Nemcovciach konala obvodová súťaž DHZ pre okrsky Fintice, Lipníky, Prešov a Terňa. Súťažilo sa v požiarnom útoku a štafete 8x50m. Výsledný čas je súčtom časov obidvoch pokusov.
V úvode podujatia starosta obce Ing. Jozef Pavúk privítal prítomných a zaželal všetko dobré do nasledujúceho obdobia. Potom predseda ÚzV Ing. Marek Angelovič odovzdal pamätné plakety najlepším DHZ jednotlivých okrskov a všetkým matkám zablahoželal k ich sviatku. Za prácu tajomníčky ÚzV DPO Prešov p. Humeňanskej odovzdal v mene všetkých hasičov okresu Prešov kyticu kvetov.

Dosiahnuté výsledky :

Okrsok Fintice (muži)

1. Okružná – 128,07 s

2. Trnkov – 129,58 s

3. Fintice – 131,58 s

 

4. Demjata – 146,92 s

Okrsok Terňa (muži)

1. Záhradné – 137,73 s

2. Terňa NP+79,91 s

 

 

 

 

 

Okrsok Prešov (muži)

1. Ľubotice – 116,68 s

2. Vyšná Šebastová – 117,56 s

3. Prešov – 129,44 s

Okrsok Lipníky 

 Ženy:

1. Pušovce – 134,14 s

 

Muži:

1. Nemcovce – 108,79 s

2. Lipníky – 118,55 s

3. Chmeľov – 119,23 s

 

4. Proč – 126,74 s

5. Čelovce – 129,78 s

6. Pušovce NP+89,03 s

 

Konal sa aj prebor jednotlivcov. Ďalšie kolo obvodovej súťaže bude 20. mája v obci Bajerov pre okrsky Rokycany a Sedlice. Upozorňujem na povinnosť družstiev nahlásiť do stredy 16.5.2018 svoju účasť p. Humeňanskej.

Foto Peter Cápay: https://dpopresov.rajce.idnes.cz/Obv.Nemcovce_2018