ÚzO DPO SR: PREŠOV Kalendár pohárových súťaží 2018

ČASOVÝ HARMONOGRAM SÚŤAŽÍ – ROK 2018:

 

I. OBVODOVÉ SÚŤAŽE
13. máj 2018 o 12.30 hod. – Nemcovce – futbalové ihrisko
Zúčastnia sa DHZ z okrsku: Fintice, Terňa, Prešov a Lipníky

20. máj 2018 o 13.00 hod. – Bajerov – futbalové ihrisko
Zúčastnia sa DHZ z okrsku: Rokycany a Sedlice

27. máj 2018 o 12 .30 hod. Krížovany – futbalové ihrisko
Zúčastnia sa DHZ z okrsku: Chminianska Nová Ves, Fričovce a Víťaz

3. jún 2018 o 12 .30 hod. – Petrovany – futbalové ihrisko
Zúčastnia sa DHZ z okrsku: Mirkovce, Lemešany a Kokošovce

 

II. ÚZEMNÁ SÚŤAŽ DHZ A HASIČSKÉHO DORASTU
17. jún 2018 o 10,00 hod. – Lipovce – futbalové ihrisko
Územnej súťaže DHZ sa zúčastnia – víťazi obvodových súťaži /z každého okrsku/ + 5 ďalšie najlepšie HD mužov a 3 HD žien z celého okresu.
Územnej súťaže hasičského dorastu sa zúčastnia – prihlásené HD – dorastencov a dorasteniek
Súťažiť sa bude v disciplínach: PÚ s vodou – 2 pokusy

16. jún 2018 o 9,00 hod. – Lipovce – hasičské previerky
Zúčastnia sa prihlásené HD

 

III. ÚZEMNÁ SÚŤAŽ MUŽOV NAD 35 ROKOV, ŽIEN NAD 30 ROKOV
8. júl 2018 o 13.00 hod. – Sedlice – futbalové ihrisko

 

IV. SÚŤAŽE PRE MLADÝCH HASIČOV
8. jún 2018 – Územné kolo hry Plameň Radatice
9. november 2018 – Halová súťaž – 15. roč. – O putovný pohár primátorky mesta Prešov
Prešov, Spojená škola Ľ. Podjavorinskej

 

V. TORYSKÝ POHÁR – 4. ročník – 23. 9. 2018 Hendrichovce

 

VI. SÚŤAZE DHZ V RÁMCI KRAJA
23. 6. 2018 – Krajská súťaž – hra Plameň Svidník
6. 7. – 7. 7. 2018 Národné kolo – Plameň Svit
11. 8. 2018 – 26. ročník – Šarišský pohár Sveržov
29.9.2018 – 17. ročník Finále VHL Žbince, okr. Michalovce