NOVÁ HASIČSKÁ ZBROJNICA

V sobotu 18. novembra 2017 sa v Širokom konalo symbolické ukončenie výstavby a slávnostné odovzdanie novej hasičskej zbrojnice do užívania za účasti prezidenta Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Pavla Ceľucha, predsedu ÚzV DPO Mareka Angeloviča, tajomníčky ÚzV DPO Márie Humeňanskej, riaditeľa KR HaZZ Prešov Ľubomíra Toďora.

Pozvanie prijali: delegácia z poľskej partnerskej Gminy Brzyska na čele so wójtom Rafałom Papciakom, delegácia z partnerskej obce Slovenská Ľupča na čele so starostom obce Miroslavom Macákom, predsedovia DHZ z obcí: Víťaz, Ovčie, Fričovce, Šindliar, Lipovce, Štefanovce, Hendrichovce, Bertotovce, starostovia susedných obcí: Víťaz, Fričovce, Šindliar, Lipovce, Hendrichovce. Žiaci Základnej umeleckej školy v Širokom svojím spevom a hudbou navodzovali dobrú náladu. Všetko sa nieslo v slávnostnej až dojímavej atmosfére uvítaní, pekných príhovorov, poďakovaní, odovzdaní darčekov i spomienky na Emila Fottu, dlhoročného člena miestneho výboru DHZ, ktorý sa zaslúžil o mnohé úspechy našich mladých hasičov. Vdp. Stanislav Takáč posvätil novú hasičskú zástavu a následne novú budovu zbrojnice. Pred vchodom do hasičskej zbrojnice bola uložená aj schránka s odkazom pre budúce generácie. Naše mladé hasičky pripravili pásku, ktorú starostovia partnerských obcí a pán prezident DPO SR slávnostne prestrihli. Dôstojnú atmosféru podujatia zvýraznilo umiestnenie pamätnej stuhy starostom obce Stanislavom Bartošom na žrď novej hasičskej zástavy. Nová hasičská zbrojnica v Širokom bola sprístupnená na prehliadku všetkým návštevníkom. Veríme, že bude dobre slúžiť našim hasičom a všetkým občanom prispeje k pocitu bezpečia.

starosta obce Stanislav Bartoš


Foto: https://dpopresov.rajce.idnes.cz/Siroke