Aktív zaslúžilých členov

Stalo sa už tradíciou, že Územná organizácia DPO okresu Prešov na záver roka organizuje stretnutie držiteľov titulu „Zaslúžilý člen DPO SR“. Od roku 1983 bol tento titul udelený 48 členom okresnej organizácie. K dnešnému dňu z týchto držiteľov žije 28 a z týchto sa stretnutia zúčastnilo 25. Mimoriadne vzácna bola účasť prezidenta DPO SR p. Pavla Ceľucha, ktorý vo svojom príhovore vyzdvihol podiel týchto starších hasičov na tom, že požiarna ochrana je na takej úrovni ako je a že oslovenie „Hasič“ je v mysliach občanov váženým pojmom. Skutočný hasič podľa vyjadrenia prezidenta je ten, ktorý má “hasičinu“ v srdci a pri zvuku sirén nezostáva chladným. Pre členov Aktívu ZČ bola účasť najvyššieho funkcionára DPO SR veľkým zážitkom, lebo nie všetci mali možnosť stretnúť sa s p. Ceľuchom. Stretnutia sa zúčastnil aj predseda ÚzV Ing. Marek Angelovič, ktorý zoznámil prítomných s činnosťou územnej organizácie a jej úlohách v tomto roku, tajomníčka ÚzV p. Mária Humeňanská, Jaroslav Sedlačko – veliteľ ÚzV a za OR HaZZ Prešov Slavomír Kočiš.
V roku 2017 sme sa rozlúčili s 3-mi zaslúžilými členmi: Mikulášom Žemličkom z Prešova, Pavlom Tkáčom z Fričoviec a Eduardom Bačom z Terne. Zosnulým bola vzdaná pocta minútou ticha a zapálením sviec. Česť ich pamiatke.
Jubilantom odovzdal prezident DPO SR ocenenia a upomienkové predmety, ktoré im budú pripomínať toto vzácne stretnutie. Rozlúčili sme sa zo zaželaním hlavne zdravia v novom roku a presvedčením, že naše stretnutia sa budú ešte dlhé roky pokračovať.

Peter Cápay, predseda aktívu ZČ

 

Foto: https://dpopresov.rajce.idnes.cz/Zasluzili_2017