Hasičské previerky 2017 – O pohár predsedu DHaZZ o.z. Chmeľov

Dňa 28.10.2017 sa v obci Chmeľov uskutočnil 0. ročník hasičskej súťaže. Nešlo však o „klasickú“ hasičskú súťaž. Základom bolo 4 členné družstvo v zásahovom výstroji a nasimulované podobné podmienky ako na reálnom zásahu. Ich úlohou bolo vyložiť z pristaveného hasičského vozidla motorovú striekačku, savice, kôš, rozdeľovač, prúdnicu, hadicu B a C a vytvoriť sacie, dopravné a útočné vedenie. Vodu bolo potrebné nasať pomocou vývevy.
Na tomto nultom ročníku sa zúčastnilo celkovo 7 družstiev.

Umiestnenie:
1. Prešov – 1,50,43
2. Lipníky – 1,51,26
3. Proč 2 – 1,53,46
4. DHaZZ o.z. – 1,54,34
5. Chmeľov – 2,08,43
6. Proč – 2,18,31
7. Ľubotice – 3,00,12

 

Je vidieť, že záujem o tento druh súťaže je. A je to dobré, pretože si takto hasiči precvičia úkony, ktoré musia zvládnuť pri „ostrom“ zásahu.

Mgr. Miroslav Kočár, predseda DHaZZ o.z.