Pozvánka na taktické cvičenie

Územná organizáciou DPO SR Prešov – Výcvikový štáb ÚzO DPO SR Prešov
v spolupráci s DHZ Lipníky

 

organizujú Taktické cvičenie so zameraním na likvidáciu lesného požiaru diaľkovou dopravou vody pomocou CAS, do kopca.

Miesto vykonávania: Katastrálne územie Lipníky – zraz jednotiek na futbalovom ihrisku v Lipníkoch

Dátum a čas vykonania: 22. 10. 2023 (nedeľa)
Harmonogram cvičenia:
8:45 – Príchod jednotiek DHZO na futbalové ihrisko
9:00 – Porada veliteľov
9:15 – Vykonávanie cvičenia
           Po skončení vyhodnotenie cvičenia

Zúčastnené zložky: DHZO okresu Prešov v počte 1+3 (minimálne), s vozidlom CAS 32 TATRA 148, 815, CAS IVECO DAILY v predpísanej zásahovej výstroji
Prihlásenie: nahlásiť HD a techniku najneskôr do 18. 10. 2023 na ÚzO DPO SR Prešov  (tel. č: +421 918 790 369, email: ovpresov@dposr.sk)

Cieľ: Cieľom výcviku je preskúšať a zdokonaliť činnosti jednotiek DHZO s využitím CAS pri doprave
vody, spolupráca jednotiek DHZO.

Pri cvičení môžu byť použité aj prenosné jazierka (prosíme DHZO, ktoré ich vlastnia aby ich doniesli).

Členovia DHZO, ktorí sa zúčastnia taktického cvičenia musia byť držiteľmi osvedčenia o základnej príprave, veliteľ s platným osvedčením o odbornej spôsobilosti veliteľa.

Stravu si zabezpečuje DHZO samostatne pre svoju jednotku.

Foto: archív ÚzO DPO SR Prešov