HASAM

Lekárnička v praxi – workshop pre dobrovoľných hasičov

Občianske združenie HASAM usporiadalo úspešný workshop pre členov dobrovoľných hasičských
zborov so zameraním na organizáciu a praktické používanie lekárničiek v rámci ich práce. Workshop sa konal 21.10.2023 v Prešove a bol súčasťou snahy OZ HASAM podporovať vzdelávanie a pripravenosť dobrovoľných hasičov na rôzne mimoriadne udalosti.

„Som veľmi potešená, že sme mohli usporiadať ďalší workshop pre dobrovoľných hasičov,” povedala predsedníčka občianskeho združenia HASAM, Ing. Andrea Mlynárová. Dobrovoľní hasiči sú čoraz viac vysielaní k zásahom, ktoré si vyžadujú aj poskytnutie prvej pomoci. Organizátori veria, že schopnosť poskytovať prvú pomoc a efektívne používať lekárničky môže nielen zachrániť životy ale i zmierniť následky zranení. Lekárnička sa stáva nielen povinnou výbavou hasičských automobilov, ale i prakticky využívanou súčasťou výzbroje hasiča. „K realizácii vzdelávania nás priviedla jednoduchá osobná skúsenosť, kedy sme zistili, že v našej hasičskej lekárničke máme všetko a zároveň nič. Teda je tam mnoho vecí, ktoré nie sú v logickom a efektívnom usporiadaní, prípadne vecí, ktoré sme nemali možnosť nikdy vyskúšať a teda je málo pravdepodobné, že by sme ich vedeli aj použiť. Neskôr sme si začali všímať, že v tom nie sme sami,“ informuje predsedníčka OZ HASAM.

Workshop bol zameraný najmä prakticky. V jeho prvej časti sa hasiči pod vedením skúsenej záchranárky a zakladateľky OZ Prvá pomoc zážitkom, Mgr. Anny Kmecovej, mohli zoznámiť s výbavou lekárničky od tej laickej až po lekárničku používanú v urgentnej medicíne. Účastníci sa tiež oboznámili s “vychytávkami” 21. storočia, ktoré dokážu hasičom zefektívniť a urýchliť ich činnosť. Účastníci sa tiež zoznamili s modernou transportnou a fixačnou technikou. 

V ďalšom bloku si dobrovoľní hasiči pod vedením lektorky prakticky preusporiadali vlastné lekárničky, podľa vlastných potrieb a preferencií.

Čas odborného vzdelávania bol pretkávaný aj neformálnymi rozhovormi a sieťovaním dobrovoľníkov. „Súčasťou vzdelávacej aktivity by mal byť vždy aj humor a zážitkové techniky, preto sme pre účastníkov pripravili aj súťaž, kde si mohli otestovať ako poznajú vlastné lekárničky a ako rýchlo nájdu vybrané súčasti povinnej výbavy. S humorom tiež treba dodať, že mnohí prišli na to, že to nie je také jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdá,“ skonštatovala psychologička OZ HASAM Mgr. Dominika Angelovičová. Ako pri každej súťaži, výherca získal odmenu a odniesol si set prírodnej lekárničky.

Posledným blokom vzdelávania bola téma Lekárnička pre dušu. Čo by malo byť jej obsahom priblížila vedúca centra krízovej intervencie Káčko Prešov, Mgr. Lenka Kvašňáková, PhD. Zdôraznila dôležitosť poskytnutia nielen fyzickej, ale aj psychologickej prvej pomoci a tiež dôležitosť starostlivosti o seba po náročných zásahoch.

Občianske združenie HASAM bolo založené okrem iného aj s cieľom poskytovať podporu a vzdelávanie pre dobrovoľných hasičov. Tento workshop je jedným z mnohých programov, ktoré organizácia ponúka na zlepšenie bezpečnosti v spoločnosti. „Ďakujeme všetkým zúčastneným hasičom, že sa chcú vzdelávať, odborne posúvať a že nám dali svoju dôveru. Za prípravu odbornej časti ďakujeme Mgr. Anne Kmecovej z OZ Prvá pomoc zážitkom a Mgr. Lenke Kvašňákovej, PhD. z Káčka Prešov. Za podporu ďakujeme i predsedovi Územnej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany Prešov, Ing. Marekovi Angelovičovi a v neposlednom rade za poskytnutie priestorov neziskovej organizácii Relevant n.o.” zhrnula na záver predsedníčka OZ HASAM.