Zapisovanie vozidiel hasičských jednotiek do osobitnej evidencie vozidiel vedenej MV SR

Oznámenie SE-OD1-2023/003917-012 zo dňa 2.6.2023 o vydaní pokynu odboru dopravy sekcie ekonomiky MV SR č. 17/2023 na zapisovanie vozidiel hasičských jednotiek do osobitnej evidencie vozidiel vedenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.