Pozvánka na súťaž mladých hasičov

Občianske združenie HASAM pozýva srdečne všetky deti vo veku 4-12 rokov na súťaž “Športuj ako hasič”.

KEDY? 10.06.2023 so začiatkom o 09:30 hod.

KDE? v priestore ZŠ a MŠ Lemešany (Lemešany 154, 082 03 Lemešany)

KTO? všetky deti vo veku 4-12 rokov v trojčlenných tímoch. Zmiešané družstvá sú povolené, no zaradené budú do kategórie chlapci. Veková kategória sa určuje podľa najstaršieho súťažiaceho v tíme.

REGISTRÁCIA: Registrácia je nutná vopred na https://lnk.sk/sc17. Registračný poplatok je 3 € / súťažiaci (v cene poplatku je zahrnuté občerstvenie, pitný režim a účastnícka medaila pre každého súťažiaceho).

DISCIPLÍNY: Tímy súťažia v 3 disciplínach: Zručnosť-Rýchlosť-Vedomosť. Športové disciplíny v sebe kombinujú aktivity inšpirované hasičským športom.
Disciplína „Zručnosť“ v sebe zahŕňa tímové súťaženie v disciplínach kombinujúcich manuálne zručností, hrubú motoriku a pohybovú obratnosť. Zjednodušene sa aktivita dá pripodobniť člnkovému behu, avšak na každom stanovišti bude preverovaná okrem obratnosti aj manuálna zručnosť a vytrvalosť. Každý člen súťažného tímu bude zodpovedať za svoju časť trate, avšak navzájom musia kooperovať a pomáhať si.
Disciplína „Rýchlosť“ zahŕňa bežecké rýchlostné disciplíny, ktoré kombinujú atletické spôsobilosti s hasičskou zručnosťou na princípe štafetového behu.
Keďže v športe je dôležitý nielen fyzický tréning, ale aj tréning mentálny, treťou súťažnou disciplínou “Vedomosť” bude preverovanie vedomostí z oblasti požiarnej prevencie, sebazáchovy a prvej pomoci aktivizujúcou formou.

AKO PRESNE? prečítajte si propozície súťaže, kde je podrobný opis súťaže a disciplín
Kontakt na usporiadateľa:
tel. č.:  0915 950 931 / 0910 246 430
e-mail: obcianske.zdruzenie.hasam@gmail.com