Územné kolo mužov nad 35 a žien nad 30 rokov Ovčie

Dňa 09. júna sa v obci Ovčie stretli členovia staršej generácie dobrovoľných hasičov, aby ukázali sebe a ostatným, že sú stále schopní plniť poslanie hasičskej generácie pri záchrane majetku a životov občanov v prípade živelnej udalosti. Svoju pripravenosť dokázali vykonaním dvoch pokusov požiarneho útoku na sklápacie terče. Do výsledného poradia sa počítal lepší dosiahnutý čas.

Veľkým povzbudením pre účastníkov súťaže a divákov bola aj účasť prezidenta DPO SR. p. Pavla Ceľucha, ktorý v úvode podujatia pozdravil účastníkov a následne informoval o úmrtí JUDr. Jozefa Minárika, následne čoho si jeho pamiatku prítomní uctili minútou ticha. Vo svojom príhovore poďakoval súťažiacim za prácu a vyjadril presvedčenie, že v DHZ budú aj naďalej prínosom pre územnú organizáciu.

V ďalšej časti prečítal rozkaz Prezídia DPO SR o povýšení p. Františka Jureka z Hendrichoviec do hodnosti mladší inšpektor. Mimoriadne p. prezident povýšil do hodnosti starší inšpektor Jozefa Ruttkaya z Lipníkov.
Vystúpil aj starosta obce Eduard Jenča, ktorý po privítaní súťažiacich a hostí informoval aj o pripravovaných oslavách 100 rokov od založenia hasičského zboru Ovčie. Po spresnení organizačných pokynov sa pristúpilo k hasičskej súťaži.

Dosiahnuté umiestnenie :

Ženy

1. Ovčie – 26,73 s
2. Sedlice – 35,95 s
3. Chmiňany – NP

Muži

1. Gregorovce – 19,78 s
2. Veľký Slivník – 20,18 s
2. Hendrichovce – 20,18 s
3. Bretejovce – 20,46 s

4. Pušovce – 21,53 s
5. Šindliar – 22,77 s
6. Šindliar – 22,87 s 
7. Štefanovce – 23,36 s
8. Víťaz – 23,74 s
9. Sedlice – 24,05 s
10. Ovčie – 25,38 s
11. Župčany – 25,95 s
12. Lipovce – 29,53 s
13. Široké – 30,00 s
14. Hrabkov – NP

Už tradične sa vyhodnocuje najľahšia súťažiaca, najťažší súťažiaci, najstaršia súťažiaca a súťažiaci, najstaršie a najťažšie hasičské družstvo.
Foto Peter Cápay: https://dpopresov.rajce.idnes.cz/Obv.sutaz_muzov_a _zien_Ovcie