UPDATE: Zmena termínov súťaží

-ÚZEMNÁ SÚŤAŽ HASIČSKÉHO DORASTU sa bude konať dňa 16. júna 2019 o 10,00 hod. v Lipovciach – futbalové ihrisko.
Územnej súťaže hasičského dorastu sa zúčastnia prihlásené HD dorastencov a dorasteniek.

-Súťaž o pohár hasičských tovarišov sa bude konať dňa 24. júna (v pondelok) na Strednej odbornej škole technickej v Prešove.