Plameň 2019

Dňa 7. júna sa v Prešove na strednej odbornej škole technickej v Prešove konalo Územné kolo hry Plameň. Zúčastnilo sa 9 KMH chlapcov a 3 KMH dievčat. Družstvá súťažili v štafetovom behu na 400 m s prekážkami a Požiarnom útoku s prekážkami – podľa medzinárodných pravidiel. Do hodnotenia sa počítali časy obidvoch pokusov, trestné body a priemerný vek.

Dosiahnuté výsledky:

Dievčatá:
1. Sedlice – 1011,51
2. Sedlice – 994,89
3. Proč – 919,72

Chlapci:
1. Široké – 1012,50
2. Víťaz – 998,52
3. Ľubotice – 997,08

 

4. Chminianska Nová Ves –  936,93
5. Sedlice – 933,05
6. Prešov – 929,63
7. Bretejovce – 918,25
8. Kokošovce I – 880,42
9. Proč – 873,86

Počasie súťažiacim prialo, len nás mrzí, že počty súťažiacich kolektívov z roka na rok klesajú. Poďakovanie za úspešný priebeh patrí členom DHZ Sedlice, ktorí zabezpečili prekážky a pripravili trať, rozhodcom, funkcionárom ÚzO, ako aj vedeniu školy za poskytnutie priestoru.


Foto Peter Cápay – https://dpopresov.rajce.idnes.cz/Plamen_2019