Obvodové kolo – Kapušany

Dňa 26. mája 2019 sa v Kapušanoch konalo obvodové kolo súťaže DHZ pre okrsky Fintice, Terňa,  Prešov a Lipníky. Súťažilo sa podľa Pravidiel požiarneho športu v dvoch pokusoch PÚ s vodou na sklápacie terče a požiarnej štafety na 8×50 m cik-cak. V PÚ sa počítal lepší dosiahnutý pokus a výsledný čas je súčtom časov obidvoch pokusov.


Z každého družstva sa dvaja súťažiaci mohli prihlásiť na prebor jednotlivca. Obvodové kolo prebehlo v rámci pohárovej súťaže o pohár starostky obce, za čo usporiadateľom patrí veľké poďakovanie.

Dosiahnuté umiestnenie v obvodovom kole:


Okrsok Fintice 
Ženy 
1. Kapušany – 153,19 s

Muži 
1. Okružná – 116,79 s
2. Demjata – 118,70 s
3. Kapušany – 118,90 s

4. Fintice – 123,93 s
5. Trnkov – 131,24 s

Okrsok Terňa 
Ženy
1. Terňa – 113,73 s

Muži 
1. Terňa – 99,08 s
2. Gregorovce – 103,19 s
3. Veľký Slivník – 111,10 s

4.  Záhradné – 121,49 s

Okrsok Lipníky 
Ženy
1. Pušovce – 121,97 s

Muži 
1. Pušovce – 101,36 s
2. Nemcovce – 129,17 s
3. Lipníky – 114,14 s

4. Proč – NP+101,30 s

Okrsok Prešov 
Muži 
1. Župčany – 114,88 s
2. Vyšná Šebastová – 137,60 s

 

Výsledky pohárovej súťaže –súťažilo sa v dvoch pokusoch PU a štafete 8x50m cik cak, výsledný čas je súčtom časov obidvoch pokusov.

Ženy:
1. Pušovce – 122,97 s
2. Kapušany – 153,19 s

Muži:
1. Pušovce – 101,36 s
2. Lipovce – 101,77 s
3. Nemcovce – 109,17 s

 

4. Šarišské Sokolovce – 114,61 s
5. Raslavice – 116,60 s
6. Prešov – 118,24 s
7. Kapušany – 118,90 s
8. Fintice – 123,93 s