Obvodové kolo – Lemešany

Dňa 19. mája 2019 sa v Lemešanoch konala obvodová súťaž DHZ pre okrsky: Lemešany, Kokošovce, Mirkovce, Sedlice a Rokycany. Súťažilo sa podľa Pravidiel požiarneho športu v dvoch pokusoch PÚ s vodou na sklápacie terče a požiarnej štafety na 8×50 m cik-cak. V PÚ sa počítal lepší dosiahnutý pokus a výsledný čas je súčtom časov obidvoch pokusov.

Dosiahnuté umiestnenie:

 

Okrsok Lemešany:
Ženy:
1. Lemešany – 144,28 s

 

Muži:
1. Drienov A – 98,13 s
2. Bretejovce – 112,21 s
3. Drienov B – 112,27 s

Okrsok Kokošovce:
Muži:
1. Abranovce – 106,72 s
2. Záborské – 106,97 s

Okrsok Mirkovce:
Muži:
1. Lesíček – 99,99 s
2. Brestov – 108,36 s

+mimo súťaž muži
Prešov – 129,56 s
dorast Prešov – 125,23 s

Okrsok Sedlice:
Ženy:
1. Sedlice – 138,90 s

 

 

Muži:
1. Ľubovec – 100,20 s
2. Sedlice – 109,71 s
3. Miklušovce – 128,65 s

Okrsok Rokycany:
Muži:
1. Žipov – 101,78  s
2. Bajerov – 105,13 s
3. Bzenov – 116,68 s