Obvodové kolo Víťaz

Dňa 2. júna 2019 sa v obci Víťaz konalo obvodové kolo súťaže DHZ pre okrsky Víťaz, Fričovce a Chminianska Nová Ves. Súťažilo sa podľa Pravidiel požiarneho športu v dvoch pokusoch PÚ s vodou na sklápacie terče a požiarnej štafety na 8x 50 m cik-cak. V PÚ sa počítal lepší dosiahnutý pokus a výsledný čas je súčtom časov obidvoch pokusov.
Z každého družstva sa dvaja súťažiaci mohli prihlásiť na prebor jednotlivca.

Dosiahnuté umiestnenie:

Okrsok Víťaz
Ženy:
1. Chmiňany – 111,66 s

 

Muži:
1. Chmiňany – 104,06 s
2. Ovčie – 105,05 s
3. Križovany – 114,41 s

4. Hrabkov – 116,63 s
5. Víťaz – 126,92 s

Okrsok Fričovce 
Ženy:
1. Šindliar – 130,76 s

 

Muži:
1. Lipovce – 96,19 s
2. Hendrichovce – 99,95 s
3. Šindliar – 102,11 s

4. Bertotovce – 105,21 s
5. Široké – 108,69 s
6. Fričovce – 137,20 s

 

Okrsok Chmin. Nová Ves
Ženy:
1. Svinia – 112,46 s
2. Chmin. Nová Ves – 117,56 s

Muži:
1. Lažany – 97,89 s
2. Chmin. Nová Ves – 102,93 s
3. Hermanovce – 111,19 s

4. Ondrašovce – 121,61 s

Mimo súťaž:
muži Ľubotice 120,48 s;  dorastenci Bretejovce – 108,87 s