Dejiny hasičstva v Prešovskom kraji

Dňa 23. októbra 2018 sa v rámci Dňa Prešovského samosprávneho kraja stretli zástupcovia okresných výborov DPO, kraja Prešov, KV DPO, KR HaZZ, držiteľov titulu „Zaslúžilý člen DPO SR, mesta Prešov a ďalších s predsedom Prešovského samosprávneho kraja Milanom Majerským, aby slávnostne uviedli do života unikátnu publikáciu, ktorá mapuje históriu dobrovoľných hasičov v Prešovskom kraji, pod názvom „Dejiny hasičstva v Prešovskom kraji“. Slávnostný akt začal podaním hlásenia predsedom Krajského výboru DPO Mariánom Rušinom predsedovi PSK p. Majeskému, ktorý pozdravil prítomných. Vo svojom príhovore ocenil význam a prácu dobrovoľných hasičov na úseku požiarnej ochrany na území kraja. Pripomenul aj to, že najstarší požiarny zbor na Slovensku bol založený roku 1847 práve v Prešove. Knihu na uvedenie do života priniesli Zaslúžilí členovia DPO SR Michal Soroka a Štefan Mikolaj. Akt „krstu“ bol prevedený pieskom, jedným z pomocných prostriedkov hasičov.
Prezident DPO SR Pavol Ceľuch poďakoval pánu Majerskému za pomoc pri vydaní knihy, ako aj za pomoc pri rozvoji požiarnej ochrany v kraji Prešov, na základe čoho odovzdal menovanému striebornú medailu „Za spoluprácu“, udelenú krajskou organizáciou DPO SR.
Stretnutia sa zúčastnila aj primátorka mesta Prešov, Andrea Turčanová, krajský riaditeľ HaZZ Prešov p. Ján Goliáš, riaditeľ OK HaZZ Prešov Ľubomír Toďor, funkcionári okresných organizácii DPO kraja Prešov a mnohí ďalší.
Po slávnostnom akte sa zhromaždenie presunulo pred budovu PSK, kde bod slávnostne odovzdaný výtlačok knihy do knižného fondu Podduklianskej knižnice Svidník. Na záver bolo prevedené spoločné fotografovanie prítomných.

 

Foto Peter Cápay: https://dpopresov.rajce.idnes.cz/Nova_kniha_hasicov