Cvičenie hasičov na Delni

Dňa 2. októbra 2018 sa na prírodnom kúpalisku Delňa v Prešove konalo súčinnostné cvičenie dobrovoľných a profesionálnych hasičov, ktorého cieľom bolo získanie praktických skúseností pri ovládaní techniky z protipovodňových vozíkov, ktoré boli dodané dobrovoľným hasišským zborom. Zároveň bola preverená aj funkčnosť prostriedkov, ktoré sú vo výbave vozíkov. Cvičiaci získali skúsenosti pri stavbe protipovodňovej steny, ktorej dĺžka bola vyše 200 metrov. Nepriaznivé počasie ukázalo na to, že v skutočných podmienkach pri záplavách nikto nemôže podceniť predpísanú výstroj, lebo by sa mu to nepríjemne vrátilo na poškodení zdravia.
Počty účastníkov: hasiči z povolania 20, dobrovoľní hasiči 125. Cvičenia sa zúčastnilo 29 DHZ. Územná organizácia vlastní 65 protipovodňových vozíkov. Na cvičenie boli prizvané aj DHZ Kvačany, Vyšná Šebastová, Kapušany, Terňa, Fričovce a Fulianka, ktorí na výcviku neboli, ale tieto sa cvičenia nezúčastnili.

 

Foto Peter Cápay: https://dpopresov.rajce.idnes.cz/Delna_jesen_2018