Obvodová súťaž DHZ Bajerov

Dňa 20.mája 2018 sa v Bajerove konala obvodová súťaž DHZ pre okrsky Rokycany a Sedlice. Súťažilo sa v požiarnom útoku a štafete 8x50m.Výsledný čas je súčtom časov obidvoch pokusov. V úvode podujatia starosta obce Vladimír Mrúz privítal prítomných a zaželal všetko dobré do nasledujúceho obdobia. Potom predseda ÚzV Ing. Marek Angelovič odovzdal pamätné plakety najlepším DHZ jednotlivých okrskov.

Dosiahnuté výsledky:

Okrsok Rokycany 

Ženy:

1. Rokycany – 187,15 s

 

Muži:

1. Bzenov – 99,50 s

2. Bajerov I – 101,13 s

3. Bajerov II – 103,31 s

 

4. Rokycany – 114,55 s

5. Žipov – 135,12s

Okrsok Sedlice 

Ženy:

1. Sedlice – NP+102,80 s

 

Muži:

1. Ľubovec – 101,20 s

2. Sedlice – 116,91 s

3. Miklušovce – NP+97,59 s

 

4. Radatice – NP+103,25 s

 

Mimo súťaž sa zúčastnilo družstvo žien zo Šidliara s časom 123,19 sek.  a družstvo mužov zo Šindliara s časom 101,69 sek. Konal sa aj prebor jednotlivcov, do ktorého sa zapojilo 9 súťažiacich z ktorých 6 splnilo výkonnostnú triedu. Ďalšie kolo obvodovej súťaže bude 27.mája v obci Križovany pre okrsky Chminianska Nová Ves, Fričovce a Víťaz. Upozorňujem na povinnosť družstiev nahlásiť do stredy 23.5.2018 svoju účasť p. Humeňanskej.

Foto Peter Cápay: https://dpopresov.rajce.idnes.cz/Bajerov_2018