XIV. ročník halovej súťaže – O pohár primátorky mesta Prešov

Ukončením súťažných aktivít mladých hasičov vo výcvikovom roku sa už stalo tradíciou stretnutie členov krúžkov mladých hasičov z okolia Prešova na halovej súťaži O pohár primátorky mesta Prešov. Tento rok členovia územnej organizácie v spolupráci s mestom Prešov pripravili už 14. ročník tohto pekného podujatia. Pozitívnym na tomto podujatí bola dokonalá príprava organizačného štábu, ktorého členovia sa svojich úloh zhostili bez chyby. Pomáhali mladí aj starší hasiči a svoju pripravenosť ukázali aj tí najmladší, ktorí súťažili v troch disciplínach: štafeta 5x 35m, štafeta dvojíc a uzlová štafeta. Súperilo sa v kategórii chlapci a dievčatá. Podujatie otvorila osobne Ing. Andrea Turčanová – primátorka mesta, ktorá je veľkou podporovateľkou činnosti hasičov a aj vďaka podpore zo strany mestského úradu sa môže činnosť hasičov v meste Prešov rozvíjať. Vysoko ocenila prácu všetkých vedúcich KMH, ktorí vychovávajú mladú hasičskú generáciu. Aj vďaka tomu sa podarilo v meste Prešov zapojiť do tejto súťaže tri súťažné družstvá zo ZŠ Sibírska. Hosťami podujatia boli okrem p. Turčanovej, Mgr. Peter Kulan a Ing. Anton Gašpar z kancelárie primátorky mesta, riaditeľ OR HaZZ Prešov Ing. Ľubomír Toďor, predseda a tajomníčka ÚzV DPO Bardejov Štefan Kučečka a Gabriela Švárna a členovia ÚzV DPO Prešov. Zdravotnú službu zabezpečili členovia záchrannej služby RAYMAN RESCUE a o ozvučenie sa postarali členovia DHZ Prešov. Organizačne pomohli aj členovia DHZ Sedlice a ďalší. V kategórii dievčatá súťažilo 16 KMH a v kategórii chlapci 26 KMH.

Dosiahnuté výsledky :

Kategória dievčatá:

1. Bystré – 120,2 s

2. Podolínec – 132,30 s

3. Chminianska Nová Ves – 134,25 s

 

4. Široké – 137,92 s

5. Hrabkov – 138,37 s

6. Veľký Slivník – 138,58 s

7. Rozhanovce – 145,77 s

8. Osikov I – 150,94 s

9. Sedlice I – 155,41 s

10. Osikov II – 164,48 s

11. Demjata – 173,24 s

12. Kojatice III – 177,75 s

13. Kojatice II – 180,61 s

14. Sedlice II – 193,21 s

15. Soľ – 203,10 s

16. Kojatice I – 203,44 s

Kategória chlapci:

1. Víťaz – 117,90 s

2. Chminianska Nová Ves – 122,95 s

3. Rozhanovce – 128,12 s

 

4. Bystré – 132,39 s

5. Fulianka – 134,46 s

6. Chminianska Nová Ves I – 135,77 s

7. Jarabina – 142,23 s

8. Bystré II – 146,74 s

9. Široké – 147,20 s

10. Podolínec – 147,40 s

11. Sedlice I – 151,41 s

12. Sveržov – 153,21 s

13. Kľušov – 155,81 s

14. Hrabkov – 156,60 s

15. Veľký Slivník – 166,75 s

16. Kojatice – 177,92 s

17. Oľšavce – 180,20 s

18. Prešov I – 187,32 s

19. Raslavice – 198,23 s

20. Prešov III – 204,15 s

21. Ľubotice I – 205,24 s

22. Ľubotice II – 208,69 s

23. Sedlice II – 234,02 s

24. Prešov II – 240,25 s

25. Kokošovce II – 254,33 s

26. Kokošovce I – 267,05 s

 

Putovný pohár získali dievčatá Bystré a chlapci Víťaz, poháre za umiestnenie získali družstvá na prvom až piatom mieste, družstvám na prvom až treťom mieste boli ocenené aj medailami. Cena za najlepšieho vedúceho KMH bola udelená Petrovi Uličnému z DHZ Víťaz. Ocenení boli aj najmladší súťažiaci v kategórii dievčatá – Patrícia Dubecká z DHZ Sedlice a v kategórii chlapci – Vratko Sadloň z Podolinca, najmladší KMH zo Sedlíc. Ceny pre najmladších venoval predseda ÚzV DPO Prešov Ing. Marek Angelovič. Členovia štábu a rozhodcovského zboru hodnotili jednotlivé disciplíny v súlade so schválenými pravidlami pre halovú súťaž. Ďakujeme členom štábu a rozhodcovského zboru, členom DHZ Prešov a Sedlice za pomoc pri príprave súťaže a sponzorom súťaže – MsÚ Prešov za zakúpenie vecných cien a firme Zlatá studňa Široké za zabezpečenie minerálnej vody pre súťažiacich.

Foto: https://dpopresov.rajce.idnes.cz/Halova_sutaz_2017