Finančná podpora z rozpočtu PSK zabezpečila vybavenie na organizáciu súťaží pre deti

Trochu predvianočný darček pre našu Územnú organizáciu DPO SR Prešov a zvlášť pre hasičské deti. Vďaka finančnej podpore 3 000,-€ projektu z Výzvy poslancov PSK sme získali nové vybavenie pre organizovanie súťaží zameraných pre deti do 16 rokov v rámci pravidiel hry Plameň.