Finančná podpora z rozpočtu PSK

V máji sa konali v meste Prešov oslavy 100. založenia Okresnej hasičskej jednoty č. 35 v Prešove. Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.