Prihláška na XXXIII. beh diaľkového štúdia v OŠ DPO SR Martin

Záujemcovia o diaľkové štúdium v OŠ DPO SR Martine sa nahlásia tajomníčke ÚzO DPO SR Prešov a tá im poskytne prihlášku na štúdium.

Prihlášku je potrebné zaslať priamo veliteľovi OŠ DPO SR Martin na adresu:
Odborná škola DPO SR Martin,
Kurmányho 36,
036 01 Martin

Termín: do 28.07.2023.

Nezabudnite, aby v prihláške bolo uvedené telefónne číslo a e-mailová adresa, nakoľko budú prednášky prebiehať aj dištančne.

Učebný plán na stiahnutie.