Organizovanie dopravy – Arcidecézna odpustová slávnosť v Obišovciach

Važení hasiči,

na prosbu a žiadosť o. arcibiskupa B. Bobera a farára farnosti Obišovce M. Harakaľa, Vás oslovujeme o pomoc a spoluprácu pri zabezpečení dopravy a parkovania počas Arcidecéznej odpustovej slávnosti v Obišovciach, ktorá sa bude konať v dňoch 01.10. – 02.10.2022.

Tak ako po minulé roky, potreba a rozdelenie služieb zabezpečenia je v sobotu 01.10.2022 v čase 15:00-21:00 hod. a v nedeľu 02.10.2022 v čase 06:00-13:00 hod.

Rozdelenie zmien je plánované v sobotu 01.10.2022 od 13:00-17:00 a od 17:00-21:00 hod. V nedeľu, 02.10.2022, od 5:30-13:00 hod.

Spojenie prostredníctvom vysielačiek naladené na VHF pásma – kanál DPO1 (frekvencie ÚzO DPO Prešov), záložný DPO2. Prosíme Vás o pomoc a súčinnosť tak v prvý ako aj druhý deň. Ak ste ochotní pomôcť, prosíme o potvrdenie účasti a nahlásenie počtu účastníkov s termínom, kedy viete vypomôcť.

Nahláste sa priamo u predsedu ÚzO DPO SR Prešov, Ing. Mareka Angeloviča, prostredníctvom tel. kontaktu, alebo prostredníctvom Facebooku formou súkromnej správy. Vopred Vám ďakujeme za ochotu a pomoc.

Potvrdenie prosíme najneskôr do 18.09.2022 z dôvodu zabezpečenia stravy a následne uskutočnenia porady pred udalosťou.

Foto: archív DHZ Lemešany
(Arcidecézna odpustová slávnosť v Obišovciach 2021)