Vedenie DPO SR na obdobie 2022-2027

Dňa 06.08.2022 v Trenčíne bolo na RVZ delegátov ÚzO DPO SR zvolené nové vedenie DPO SR.

57 delegátov si zvolilo spomedzi 2 kandidátov (p. Vendelín Horváth a Bc. Jozef Smolinský) nového prezidenta DPO SR. V pomere hlasov 26:31 sa novým prezidentom na obdobie 2022-2027 stal p. Bc. Jozef Smolinský. Kandidát na funkciu generálneho sekretára pán Peter Wolf do funkcie nebol zvolený. Viceprezidentom DPO SR sa stal p. PaedDr. Tomáš Zanovit.