DHZM Prešov – celoplošné testovanie

“Zuze 1, Zuze 1 ja Zuze 2. Ako ma počuješ?”
“Zuze 2 ja Zuze 1, počujem 5 na 5”
“Zuze 1 ja Zuze 2, dezinfekcia našich odberných miest dokončená, povoľte ukončiť spojenie”.
“Zuze 2 ja Zuze 1. Rozumiem, končím”

Posledné hlásenie cez rádiostanicu v nedeľu 08.11.2020 po desiatej večer. Operácia “Spoločná zodpovednosť”, najväčšia logisticko-zdravotnícka operácia na Slovensku za posledných 30 rokov sa skončila. Ostáva už “len” zloženie stanov, zbalenie osvetlenia ako aj ďalšieho pomocného materiálu a jeho prevoz do skladov CO ako aj skladu Dobrovoľného hasičského zboru mesta Prešov. Pre nás toto celé bola obrovská výzva a zároveň skúška toho ako sme pripravení na zvládanie takýchto úloh. Bola to aj veľká zodpovednosť. Našou úlohou bolo logisticky, materiálne a technicky pomáhať zabezpečovať 66 odberných miest v meste Prešov, vypomáhať s administratívnou činnosťou na odberných miestach a zároveň vykonať ich dezinfekciu po každom dni testovania. Každý deň boli na odberných miestach 4 administratívne tímy (Adm 1, Adm 2, Adm 3 a Adm 4), jeden logisticko podporný tím bol buď priamo v teréne, alebo v pohotovosti na hasičskej zbrojnici (Zuze 1) a na dezinfekciu bolo nasadených 8 dezinfekčných tímov (Zuze 1, Zuze 2, Zuze 3, Adm 1, Adm 2, Adm 3, Adm 4 a DHZO Župčany). Niektoré požiadavky krízového štábu sme dostali v predstihu (1-2 dni), no niektoré bolo potrebné riešiť operatívne tak, aby nedošlo k ohrozeniu samotného testovania. Aj napriek všetkému sa nám podarilo tieto úlohy splniť. Veľké poďakovanie patrí kamarátom a kolegom z DHZO Župčany za pomoc pri vykonávaní dezinfekcie.

Poďme si pripomenúť niektoré štatistické údaje o operácii #spolocnazodpovednost v Prešove.

Počet odberných miest: 66

1. Kolo testovania 
30.10.2020 – 01.11.2020 od 7:00 do 22:00

Počet pretestovaných 1. kolo: 41 406 ľudí 

Počet nasadených členov DHZM Prešov:
28.10.2020 Streda – 5
30.10.2020 Piatok – 9
31.10.2020 Sobota – 21
01.11.2020 Nedeľa – 20

2. Kolo testovania 
07.11.2020 – 08.11.2020 od 8:00 do 20:00

Počet pretestovaných 2. kolo: 44 309 ľudí

Počet nasadených členov DHZM Prešov:

07.11.2020 Sobota – 15
08.11.2020 Nedeľa – 13
09.11.2020 Pondelok – 5

Celkovo odpracovaných hodín:

1.Kolo celoplošného testovania
Podpora – 240,5 hodiny
Administratíva – 448 hodín
Dezinfekcia – 67,5 hodiny

Spolu – 756 hodín

Celkovo odpracovaných hodín: 1094 hodín

 

2. Kolo celoplošného testovania
Podpora – 58 hodín
Administratíva – 224 hodín
Dezinfekcia – 56 hodín

Spolu – 338 hodín

28.10.2020
– výstavba odberných miest 5 ľudí / celkovo 10,5 hodiny

30.10.2020
– prevoz materiálu a výstavba odberných miest 9 ľudí / celkovo 90 hodín

31.10.2020
– administratívna činnosť na odberných miestach 14 ľudí / celkovo 224 hodín
– logistická podpora počas testovania (zásobovanie materiálom a podobne) 7 ľudí / celkovo 80 hodín
– dezinfekcia odberných miest 21 ľudí / celkovo 38,5 hodiny

01.11.2020
– administratívna činnosť na odberných miestach 14 ľudí / celkovo 224 hodín
– logistická podpora počas testovania (zásobovanie materiálom a podobne) 6 ľudí / celkovo 60 hodín
– dezinfekcia odberných miest 20 ľudí / celkovo 29 hodín

07.11.2020
– administratívna činnosť na odberných miestach 9 ľudí / celkovo 126 hodín
– logistická podpora počas testovania (zásobovanie materiálom a podobne) 6 ľudí / celkovo 48 hodín
– dezinfekcia odberných miest 15 ľudí / celkovo 30 hodín

08.11.2020
– administratívna činnosť na odberných miestach 7 ľudí / celkovo 98 hodín
– dezinfekcia odberných miest 13 ľudí / celkovo 26 hodín

09.11.2020
– prevoz materiálu z odberných miest 5 ľudí / celkovo 10 hodín

Aj toto sme my, dobrovoľní hasiči mesta Prešov. 👩🏻‍🚒🚒

“Kto iný keď nie my, kedy keď nie teraz?”

Mesto Prešov – Oficiálna stránka
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej Republiky
DHZ Župčany
#spolocnazodpovednost #smevtomspolu #zvladnemeto #koronaidzdohet

ZDROJ: DHZM Prešov

FOTO: DHZM Prešov