Kardiopulmonálna resuscitácia – KPR

Veľká vďaka za šírenie povedomia ako vykonať KPR patrí autorom tohto videa. Kiežby to nikto z nás nemusel použiť, ale byť pripravený a vedieť ako podať prvú pomoc je neoceniteľné.  

ZDROJ: Baštrng (Michal Kubovčík) – SEPRP & Fidlikanti