DHZ Ovčie – požiar lesného porastu

Aj keď sa okolo nás šíri epidémia koronavírusu a všetky úrady a inštitúcie vyzývajú občanov k maximálnej zodpovednosti a disciplíne, bohužiaľ nájdu sa jedinci, ktorí toto všetko ignorujú a svojím konaním ohrozujú seba, svoje okolie ba dokonca aj prírodu.

Dôvodom takéhoto konania bol aj piatkový výjazd (27.03.2020) nášho dobrovoľného hasičského zboru. V popoludňajších hodinách sme boli vyzvaní operačným dôstojníkom HaZZ Prešov na zásah proti požiaru lesného porastu v katastri obce Chminianske Jakubovany.

Požiar vypukol v blízkosti miestnej osady a pravdepodobne bol dôsledkom veľmi nezodpovedného konania. Treba pripomenúť, že takéto situácie sa v tejto lokalite opakujú pravidelne. Samotné zásahy nie sú jednoduché. Zasahujúci hasiči nielenže musia vynakladať veľké úsilie na likvidáciu požiaru, musia popritom dávať pozor na techniku a vybavenie, aby im ho miestni osadníci nepoškodili. Samozrejme toto sa deje za neustáleho pokrikovania nadávok a rôznych dehonestujúcich výrazov na adresu hasičov. Prostredie, v ktorom naši hasiči zasahovali bolo tiež kontaminované exkrementmi, čo v súčasnej situácii bolo nie len veľmi nepríjemné, ale aj veľmi nebezpečné. To, že miestni obyvatelia nepoužívali žiadne rúška, myslím už nestojí ani za reč.

Požiar sa podarilo uhasiť a následne bola tiež prevedená dezinfekcia techniky a výstroja.

Po zásahu sa objavili polemiky o tom, ako a či vôbec bude náš zbor zasahovať pri likvidácii požiarov v tejto lokalite, ktoré sa s veľkou pravdepodobnosťou budú opakovať. Aj kompetentné orgány by možno mali prehodnotiť situáciu, ktorá sa z roka na rok stáva neúnosnejšou a jej následkom je doslova plytvanie síl a prostriedkov. Nuž aj takéto zásahy má na konte DHZ Ovčie.

Úspešným návratom na základňu sa však naše piatkové povinnosti neskončili. Naši členovia zabezpečili dezinfekčnú súpravu, a počnúc piatkom budeme vykonávať dezinfekciu verejných priestorov v našej obci ako preventívne opatrenie proti šíreniu nákazy koronavírusom.

Takže buďme zodpovední, dodržujme bezpečnostné a hygienické pokyny, ochráňme sa navzájom a hlavne buďme zdraví.

Rúško nie je hanba.

DHZ Ovčie

Foto: DHZ Ovčie