Metodický postup vykonávania zásahov v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia ochorenia vírusov a baktérií koronavírusu (SARS–CoV–2)

DPO SR zverejnila na svojej stránke tento metodický pokyn vykonávania zásahov v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia ochorenia vírusov a baktérií koronavírusu (SARS–CoV–2), vzhľadom na to, že na mieste zásahu môže dôjsť k výskytu vírusov a baktérií ako aj ich prenosu na zasahujúcich hasičov. Ochorenie vírusom alebo baktériou koronavírus SAR–CoV–2  môže mať v niektorých prípadoch až následky nezlučiteľné zo životom. Prenáša sa z človeka na človeka najmä kvapôčkami pri kýchaní, verbálnej komunikácií, kašlaní, ale aj priamym kontaktom.

 

Z tohto dôvodu je dôležité dodržať:

Z hľadiska taktiky nasadenia hasičských jednotiek pri zásahu spočíva ochrana životov a zdravia hasičov pred nebezpečenstvom vírusov a baktérií v týchto zásadách:

a) vyhodnocovanie rizík a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov zodpovedajúcich úrovni vyskytujúceho sa rizika vo vzťahu kvapôčkovým nákazám, ku ktorým patrí aj COVID–19

1)    tvárové rúško,
2)    respirátory s označením FFP2 alebo novšie (FFP3)[1],
3)    ochranné okuliare alebo štít (ochrana zraku),
4)    jednorazové chirurgické rukavice,
5)    môže byť použitá celotelová ochrana (jednorazový ochranný oblek).

 

Ako postupovať pri zásahu:

1)    Cielene sa pýtať, či osoba nebola v úzkom kontakte s pravdepodobným alebo potvrdeným prípadom ochorenia COVID–19.
2)    Cielene sa pýtať, či osoba nemá akútnu infekciu dýchacích ciest (kašeľ, horúčka dýchavičnosť).
3)    Pri každom pacientovi s respiračným ochorením – cielene sa pýtať na cestovateľskú anamnézu ihneď po príchode na miesto udalosti.
4)    Informovať príslušné Krajské operačné stredisko, ktoré sa spojí s krajským hygienikom. Jeho pokyny je každý člen povinný splniť. Údaje budú pozostávať z toho ako dezinfikovať, aké protiepidemiologické postupy má posádka urobiť a či je nutná karanténa.
5)    Dodržiavať bezpečnostné opatrenia ako pri kvapôčkovej nákaze.
6)    Ak je potrebné, poskytneme pacientovi prostriedky na dodržiavanie respiračnej hygieny – tvárové rúško, papierové vreckovky a zabezpečíme ich bezpečnú likvidáciu.
7)    Izolujeme pacienta od ostatných účastníkov udalosti a zasahujúcich príslušníkov IZS SR.
8)    Vždy po zásahu vykonať dezinfekciu zasahujúcich hasičov ako i použitých vecných a technických prostriedkov prostredníctvom dezinfekčných prostriedkov na báze alkoholu.

 

[1] Pred zakúpením respirátora sa uistite, že má certifikačnú značku CE, ktorá označuje zhodu s normami EÚ v oblasti zdravia, bezpečnosti a ochrany životného prostredia.

 

ZDROJ: DPO SR – Metodický postup vykonávania zásahov v súvislosti s nebezpečenstvo šírenia ochorenia vírusov a baktérií koronavírusu (SARS – CoV – 2)
Foto: Photo by CDC on Unsplash