Halová súťaž v Prešove

Dňa 22. novembra 2019 sa v telocvični Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov konal už 16. ročník halovej súťaže O putovný pohár primátorky mesta Prešov.

Súťažilo sa v kategórii: chlapci, dievčatá alebo zmiešané kolektívy vo veku od 8 – 16 rokov. Vek súťažiacich sa počítal a overoval v deň konania súťaže v zmysle novelizovaných Pravidiel pre celoštátnu hru Plameň – súťažiaci v roku konania súťaže nesmel dovŕšiť vek 17 rokov. KMH 5 členné, každý člen sa pri vstupnej kontrole preukázal preukazom MH s fotografiou a preukazom poistenca.

Súťažné disciplíny: štafeta 5,35 m dráhy vedľa seba, štafeta dvojíc a uzlové štafeta. Výsledný čas bol súčtom časov všetkých troch disciplín, od ktorého sa odpočítali výhodové body za vek.

Organizátorom podujatia je Územná organizácia DPO Prešov, pod vedením Márie Humeňanskej, za spolupráce s mestom Prešov a DHZ Prešov, Sedlice, Chminianska Nová Ves, Ovčie a ďalších.

Súťaže sa zúčastnil aj viceprimátor mesta Prešov Vladimír Felbaba, Prezident DPO SR Pavol Ceľuch, predseda KV DPO Marián Rušín, zástupca Sekretarátu DPO p. Wolf, funkcionári územných výborov DPO kraja Prešov a ďalší. Zapojilo sa 56 KMH.

Dosiahnuté výsledky:  

Dievčatá: 
1. Bystré I – 114,83 s
2. Bystré II – 131,38 s
3. Veľký Slivník – 132,82 s

4. Chminianska Nová Ves II – 133,18 s
5. Fulianka – 133,91 s
6. Torysa – 135,83 s
7. Sedlice II – 140,89 s
8. Ďačov – 142,22 s
9. Demjata – 142,96 s
10. Osikov I – 144,96 s
11. Kamenica I – 149,00 s
12. Rožkovany – 149,15 s
13. Osikov II a Sedlice III – 149,77 s
14. Kamenica II – 152,84 s
15. Kamenica III – 155,98 s
16. Chminianska Nová Ves I – 158,94 s
17. Krompachy – 158,25 s
18. Soľ – 159,90 s
19. Olcnava – 162,95 s
20. Kokošovce – 167,94 s
21. Ovčie – 177,10 s
22. Podolinec – 182,59 s
23. Petrovce – 184,32 s
24. Kamenica IV – 189,53 s
25. Proč – 192,29 s
26. Bretejovce – 201,40 s
27. Sedlice I – 251,14 s

Chlapci: 
1. Bystré I – 113,41 s
2. Becherov – 130,13 s
3. Široké I – 144,90 s

4. Podolinec II – 136,41 s
5. Soľ – 145,93 s
6. Ďačov – 145,98 s
7. Široké II – 147,01 s
8. Víťaz – 147,92 s
9. Ľubotice – 148,16 s
10. Osikov – 153,32 s
11. Demjata II – 153,84 s
12. Veľký Slivník – 153,92 s
13. Chminianska Nová Ves – 156,30 s
14. Olcnava – 156,90 s
15. Krompachy – 157,61 s
16. Milpoš – 158,71 s
17. Sedlice I – 161,12 s
18. Sedlice II – 162,54 s
19. Kokošovce – 163,23 s
20. Osikov – 163,41 s
21. Demjata II – 153,84 s
22. Veľký Slivník – 153,92 s
23. Torysa – 163,41 s
24. Podolinec I – 181,57 s
25. Ľubotice II – 187,62 s
26. Proč – 188,47 s
27. Ovčie – 188,77 s
28. Petrovce – 203,63 s
29. Kamenica II – 213,83 s
30. Bretejovce – 241,40 s
31. Sedlice III – 262,78 s

Putovný pohár v kategórii dievčatá získal KMH Bystré I. a v kategórii chlapci KMH Bystré I. Vyhodnotený boli aj najmladší chlapec a dievča, najlepší vedúci KMH.
Foto: Peter Cápay – https://dpopresov.rajce.idnes.cz/Halova_sutaz_2019