Krajská súťaž dobrovoľných hasičských zborov a hasičského dorastu – Prešovský kraj

Drienov 22. júna 2019.
Súťažilo sa v dvoch pokusoch požiarneho útoku na sklápacie terče a dvoch pokusoch požiarnej štafety 8×50 metrov do oválu. Výsledný čas je súčtom lepších pokusov v útoku a štafete.
Dosiahnuté výsledky:

Kategória dorastenky:
1. Ľubica (KK) – 109,16 s
2. Gaboltov (BJ) – 109,76 s
3. Chmiňany (PO) – 111,70 s

4. Podolínec (SL) – 114,40 s
5. Klčov (LE) – 114,54 s
6. Spišské Bystré (PP) – 122,45 s
7. Stakčín (HE) – mimo súťaž 147,96 s

Kategória dorastenci:
1. Hranovnica (PP) – 94,01 s
2. Hendrichovce (PO) – 94,41 s
3. Hrabovec (BJ) – 96,76 s

4. Ďačov (SB) – 97,46 s
5. Ľubica (KK) – 102,38 s
6. Dlhé Stráže (LE) – 108,63 s
7. Dukovce (SK) – 111,59 s
8. Plavnica (SL) – 120,55 s
9. Bystré (VT) – NP+ 82,95 s

Kategória ženy:
1. Spišský Štvrtok (LE) – 102,88 s
2. Terňa (PO) – 104,29 s
3. Raslavice (BJ) – 116,36 s

4. Šuňava (PP) – 124,29 s
5. Brezovica (SB) – 126,51 s
5. Kyjov (SL) – 127,95 s
6. Chotča (SK) – 135,59 s

Kategória muži:
1. Spišský Štvrtok (LE) – 86,94 s
2. Drienov (PO) – 88,99 s
3. Mlynčeky (KK) – 91,68 s

4. Šuňava (PP) – 95,49 s
5. Bystré (VT) – 96,53 s
6. Sulín (SL) – 100,81 s
7. Tichý Potok (SB) – 100,94 s
8. Mokroluh (BJ) – 101,78 s
9. Vyšný Mirošov (SK) – 105,30 s