Darovanie krvi pri príležitosti sviatku sv. Floriána

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove
a Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove

Vás pozýva

dňa 29. apríla 2019 k dobrovoľnému darovaniu krvi pri príležitosti sviatku sv. Floriána
v čase od 07.30 hod. do 12.00 hod. na KR HaZZ v Prešove, 1. poschodie, miestnosť č. 207

Predbežný záujem je potrebné nahlásiť na adresu: sekretariat.pv@minv.sk
(pre príslušníkov KR HaZZ v Prešove možnosť dopravy služobným vozidlom)

 

Prečo darovať krv ?
– darovanie krvi prispieva k regenerácii organizmu. Úbytok krvi pri darovaní „vyprovokuje” organizmus k tvorbe nových, neopotrebovaných krviniek
– darcovia sa spravidla cítia lepšie ako tí, ktorí nedarujú a hovoria tiež o celkovom „omladnutí”
– pri darovaní krvi sa urobí komplexné vyšetrenie krvi
– darovanie krvi je prejavom ľudskosti a malo by byť bežnou súčasťou nášho života. Veď nikto z nás nevie, kedy bude on alebo niekto z jeho blízkych krv potrebovať…

 

Kto môže darovať krv?

Každý kto:
– má vek od 18 do 60 rokov
– váži viac ako 50kg
– nemal 2 týždne hnačky ani horúčky
– je aspoň 3 týždne po doužívaní antibiotík
– je aspoň 48 hodín po očkovaní
– počas posledných 6 mesiacov nebol operovaný, tetovaný a nepodstúpil akupunktúru, piercing
– nemá v čase odberu prejavy alergie a nie je na alergiu liečený
– neprekonal infekčnú žltačku typu B a C a nie je jej nosičom
– nie je nosičom HIV a nemal kontakt s HIV pozitívnou osobou
– nie je závislý od drog, alkoholu a iných návykových látok

 

Čo robiť pred odberom?
– večer a ráno piť čo najviac tekutín
– večer zjesť niečo ľahšie a diétnejšie
– pred odberom jesť pečivo, med, džem, ovocie, zeleninu
– nezabudnúť na občiansky preukaz a kartu poistenca (darcovia krvi aj preukaz darcu)