Dôležitý oznam!

Z dôvodu čerpania riadnej dovolenky v dobe 11. až 21. februára 2019 je nutné, aby DHZ, ktoré ešte neprevzali členské známky DPO na rok 2019, sa dostavili na ÚzV DPO najneskôr do 08.02.2019 a známky prevzali a mali možnosť ich predať svojím členom na VČS.

 

Ďakujem za pochopenie.

Tajomníčka ÚzV Mária Humeňanská.