Taktické cvičenie

OR HaZZ v Prešove v spolupráci s Územnou organizáciou Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Prešove, mestom Prešov a Okresným úradom v Prešove zorganizovalo dňa 18. septembra 2017 – taktické cvičenie na vykonanie protipovodňových opatrení.
Zraz jednotiek bol o 9, 00 hod. v priestore prírodného kúpaliska Delňa Prešov.
Cvičenie bolo zamerané na nácvik spolupráce príslušníkov Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove a členov Dobrovoľných hasičských zborov obcí pri vykonávaní protipovodňových opatrení.
Cieľom bolo využitie prostriedkov t.j. výstroje a výzbroje protipovodňových prívesných vozíkov zakúpených z projektu „Aktívne protipovodňové opatrenia.“
Počas cvičenia boli použité prostriedky Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove ako sú veľkokapacitné čerpadlá, vozidlo s protipovodňovým kontajnerom, kontajner na dlhodobé zásahy a vozidlo určené na ekologické havárie. Počas cvičenia prebiehalo postavenie protipovodňových bariér, využitie plávajúcich ako aj ponorných motorových čerpadiel, využitie elektrocentrál a osvetľovacích agregátov.
Cvičenia sa zúčastnili DHZ okrese Prešov, ktoré si prevzali v rámci vyššie spomínaného projektu – protipovodňové vozíky.
Cvičenia sa zúčastnili minimálne 1 + 3 členov DHZ v pracovnom odeve.

 

Foto: https://drive.google.com/drive/folders/0B0X9tinwGl qyU3pVZGlIUFp5MjQ